top of page

פרויקט מדורגי מקימים

פרויקט בניהול עמותה, התקוע כשנתיים ללא התקדמות. חברת אלף מונתה על ידי חלק מהדיירים בליווי משפטי למציאת פתרון הנדסי ומשפטי לסיום הבניה.

62 views

Recent Posts

See All
bottom of page