top of page

ייעוץ הנדסי לפרויקטים בבניה

ייעוץ שלם לכלל סוגי העבודות ההנדסיות ותוכניות.


חברתינו מספק ייעוץ שוטף ללקוחות שונים ולחברות שונות השייכות לענף הבניה.


כמו כן, חברתינו נותנת ייעוץ ללקוחות לקראת היתר, לקראת פרוגרמה או תכנון, במהלך הבניה, חוות דעת הנדסיות לביצוע ועוד.

בונים או משפצים? אל תעשו אף צעד ללא ייעוץ עם גורם מקצועי

31 views

Recent Posts

See All
bottom of page