top of page

חילוץ פרויקטים תקועים

חברת אָלֶף ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ מתמחה בחילוץ פרויקטים תקועים בכל השלבים.

נתקעתם בפרויקט ? סכסוך עם השותפים על הקרקע? נגמר הכסף בפרויקט ולא יודעים איך להתקדם? בעיות רישוי או בעיות משפטיות? יש לכם כתובת- מוזמנים ליצור קשר לקביעת פגישה ללא עלות לבחינת מצב הפרויקט שלכם.


חברתינו בשיתוף משרד עורכי דין מבצעים חילוץ של פרויקטים תקועים בכל השלבים.

הוצאות דוחו"ת הנדסיים וסטטוס ביצוע

דוחות איזון לפרויקט

הערכת עלויות וגיוס קבלני ביצוע

גיוס מקורות מימון לפרויקטים

טיפול משולב הנדסי-משפטי בכל נושא הבניה

אומדני ביצוע לסיום פרויקט

ניהול הפרויקט מול הרשות למתן תוקף, הארכת היתר, שינוי היתר ועוד


לא מעט אנו נתקלים בפרויקטים שנתקעו מסיבות שונות:

פרויקטים של קבוצות רכישה

פרויקטים של עמותות

בניה עצמית

שותפויות בבניה

סכסכי קבלן- יזם


אנו אָלֶף ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ כאן כדי לפתור לכם את הבעיה

38 views

Recent Posts

See All
bottom of page